Ny vagnsbod

I Januari 2023 började vi byggnationen av fler skåp i vagnsboden.
Vi kommer att ha 150st skåp. 70 st stora skåp och 80 st mindre skåp.
Efterfrågan av skåp är väldigt hög, vilket nu ger chansen att fler kan få skåp på klubben.