Klubbens-historia

Mjölkeröds Golfbana är en fantastisk18 håls park- och skogsbana väl inpassad i den Bohusländska naturen. Golfklubben ligger strax norr om Grebbestad och 5 min från E6. Golfbanan är en utmaning för både låg- och hög handicapare, med en spännande och mycket varierande karaktär.

Mjölkeröds Golfklubb bildades 1989. Golfintresset i Sverige var stort och drivkraften fanns hos golfintresserade hel,-och delårsboende i området och hos markägaren till Mjölkeröds Gård. Efter möten i denna grupp med stöd från bankonsulent från SGF och golfbanearkitekten Jermy Turner valdes den nuvarande placering för banan.

Under februari 1990 startades byggnationen av banan som stod spelklar 1 augusti 1991. Golfintresset ökade starkt i både Norge och Sverige så banan blev snabbt populär för tillresta greenfee spelare och klubben fick fler medlemmar. Under åren har klubbhus, maskinhall, café 9  och golfstudio byggts. Nu finns det också uppställningsplatser för husbilar.
Klubben har idag ca. 720 aktiva medlemmar i olika åldrar. Mjölkeröds Golfklubb är en klubb för alla!
Vårt fokus är att erbjuda en fantastiskt bra bana, förstklassig service och en härlig miljö för alla att trivas i!