Håll till vänster

Baninformation

Håll till vänster

Första hålet här på Mjölkeröd här ett ganska snällt hål. En viss nackdel har man vid problem med slice.
På högersidan fram till rödmakerat dike är det out-of-bounds. Så håll dig till vänster.

Hur spelar man då hål 1 på bästa sätt?

Är man en långslående spelare så är det självklart att man siktar på första bunkers vänsterkant, då ligger man säkert på fairway. 2:a slaget blir då ett slag på ca 186-170 meter och där får man göra ett beslut om att gå för flagg eller slå fram sig till bunkern framför green. Tänk på vindens riktning, ofta har man medvind in på green.

Slår man inte slå långt så ta sikte på bunkern ute till vänter så hamnar man nästan alltid mitt på fairway.

Översikt
1
  • Par: 5
  • Index: 16
  • Orange: 330
  • Blå: 410
  • Röd: 410
  • Vit: 450
  • Gul: 436