Ta en extra klubba

Baninformation

Ta en extra klubba
På hål 3 får man två valmöjligheter på utslaget, antingen så tar man en liten chansningen och slår ut till höger om trädet som står i mitten eller så slår man ett rakt slag och lägger sig mitt på fairway och ligger safe.
När man slår 2:a slaget, tänk på att greens lutning lutar mot dig, så att ta en klubba extra är ingen nackdel.

Översikt
3
  • Par: 4
  • Index: 10
  • Orange: 245
  • Blå: 285
  • Röd: 285
  • Vit: 360
  • Gul: 329