Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 är Måndag den 22/7 kl.18:00 i uterummet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23/6.

Föredragningslista & möteshandlingar kommer att mailas ut samt läggas på hemsidan under ”Årsmöte 2024´´ni kommer att hitta de under kategori Mjölkeröd GK, för att få åtkomst för dessa loggar ni in med ert golf-id och lösenord. Detta kommer läggas ut 2v innan årsmötet.